Home > GUNKUL

เอกชนเร่งพัฒนาพร้อมเดินเครื่องผลิตเต็มสูบ หลังรัฐปลดล็อกกัญชา-กัญชง

ไม่เพียง “กระท่อม” ที่เข้ามาสร้างความเคลื่อนไหวให้กับเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ธุรกิจกัญชง-กัญชาเองก็กำลังคึกคัก หลังภาครัฐปลดล็อกออกจากการเป็นยาเสพติด หลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประกาศเดินหน้าพัฒนาและเดินเครื่องผลิตเต็มสูบ พร้อมสู้ศึกในธุรกิจใหม่นี้ จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่น่าจับตามอง ปัจจุบันประเทศไทยมีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยให้บางส่วนของพืชกัญชงและกัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 ซึ่งรัฐเองก็ได้มีการสนับสนุนให้มีการปลูกกัญชงและกัญชาเพิ่มขึ้นในฐานะพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศ ประกอบกับมูลค่าตลาดกัญชาโลกมีแนวโน้มพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากรายงานของ “MarketsandMarkets” ที่ออกมาระบุว่าในปี 2563 ที่ผ่านมา ตลาดกัญชาทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 20,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า มูลค่าตลาดของกัญชาจะพุ่งสูงไปถึง 90,400 ดอลลาร์สหรัฐ จากตัวเลขดังกล่าวทำให้กัญชากัญชงขึ้นแท่นเป็นพืชแห่งความหวังของไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวในระหว่างการเป็นประธานในงาน “Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง เส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพรกัญชา” ที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครพนม ว่า “ที่ผ่านมาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันพืชสมุนไพรกัญชา กัญชง มาได้ระดับหนึ่ง โดยได้ปลดล็อกออกจากยาเสพติดควบคุมประเภทที่ 5 โดยต้น กิ่ง ก้าน ใบ และรากของกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติดอีกต่อไป และในประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9

Read More