Home > GrabCar for Ladies

แกร็บ เปิดตัวแคมเปญ #WomenWelcome ฉลองวันสตรีสากล มุ่งสร้างโอกาส-พัฒนาศักยภาพพาร์ทเนอร์คนขับผู้หญิง

แกร็บ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ #WomenWelcome เพื่อฉลองวันสตรีสากลประจำปี 2567 ตอกย้ำพันธกิจในการสร้างโอกาสทางอาชีพและพัฒนาศักยภาพให้กับคนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้หญิง ผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บ โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก คือ การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้หญิงเพื่อสร้างรายได้จากการให้บริการเรียกรถผ่านแอปฯ และบริการเดลิเวอรี โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์คนขับผู้หญิง การส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการ GrabAcademy ด้วยการพัฒนา 5 คอร์สอบรมออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อพาร์ทเนอร์คนขับผู้หญิงโดยเฉพาะ และการสร้างความอุ่นใจในการให้บริการผ่านการพัฒนาฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยและการสร้างเครือข่ายในกลุ่มคนขับผู้หญิงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงอาชีพและการเสริมศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจให้กับผู้คนในสังคมถือเป็นพันธกิจหลักของแกร็บมาโดยตลอด ซึ่งตลอดทศวรรษที่ผ่านมาแกร็บได้เปิดให้คนทุกกลุ่มสามารถใช้แพลตฟอร์มของเราเป็นเครื่องมือในการหารายได้และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม โดยไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ หรือการศึกษา อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงถือเป็นกลุ่มที่ยังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการเข้าถึงอาชีพและการทำงาน ปัจจุบันประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิง แต่คิดเป็น 42% ของภาคแรงงานเท่านั้น และถือว่ามีสัดส่วนน้อยมากในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเป็นการลดข้อจำกัดและสนับสนุนการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมให้กับผู้หญิง ในปีนี้แกร็บทั่วทั้งภูมิภาคจึงได้ริเริ่มโครงการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของแกร็บเพื่อให้พวกเธอสามารถเข้าถึงอาชีพที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านรายได้และความยืดหยุ่นในการทำงาน” “สำหรับในประเทศไทย ที่ผ่านมาแกร็บได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการหรือพาร์ทเนอร์คนขับ อาทิ การริเริ่มบริการ GrabCar for

Read More