Home > Fortune

หัวเว่ย ทะยานสู่อันดับที่ 49 ในการจัดอันดับของ Fortune Global 500 ประจำปี 2020

หัวเว่ยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 49 จากการจัดอันดับ Fortune Global 500 ประจำปี 2563 ครั้งล่าสุด นับเป็นครั้งแรกที่ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมสามารถทำสถิติทลายกำแพงสุดยอด 50 อันดับแรกของการจัดอันดับในรายการนี้ สานต่อความสำเร็จต่อเนื่องที่มีมายาวนานหลายปีของหัวเว่ย รายงานของ Fortune ระบุว่า “กำไรสุทธิของหัวเว่ยเพิ่มสูงขึ้น 5.6% ในปี 2562 โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 มีรายได้สูงขึ้น 13.1% เมื่อเทียบปีต่อปี แม้ว่าทางบริษัทฯ จะยังประสบปัญหาพัวพันกับการเมืองในระดับโลก” Fortune Global 500 คือการจัดอันดับบริษัทต่าง ๆ โดยวัดจากผลกำไรและรายได้ และเน้นในขนาดขององค์กรหากเทียบกับการจัดอันดับอื่นๆ ในระดับโลก การจัดอันดับนี้นับเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้เพื่อประเมิน ขนาด ความแข็งแกร่ง และศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกของบริษัท นับเป็นมาตรวัดทางเศรษฐกิจระดับโลกที่ก้าวข้ามทุกเส้นแบ่งเขตแดน เชื้อชาติ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในช่วงต้นปี 2563 หัวเว่ยยังได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของ 50 สุดยอดบริษัทที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม ประเมินโดย Boston Consulting Group

Read More