Home > e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ

ทรู คอร์ป เปิดตัวโครงการ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ทิ้งปุ๊บ เลือกรับปั๊บ

ทรู คอร์ป ชวนมา “ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” เปิดจุดรับ e-Waste ที่ทรูช็อป ทรูสเฟียร์ และศูนย์บริการดีแทค 154 สาขาทั่วประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกัน ทรู คอร์ปอเรชั่น กำหนดเป้าหมายเป็นองค์กรจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero e-Waste to Landfill) ภายในปี พ.ศ. 2573 เปิดตัวโครงการ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถนำสมาร์ทโฟนเก่า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เลิกใช้งาน มาทิ้งได้ที่กล่องจุดรับขยะ e-Waste ทั้งที่ ทรูช้อป ทรูสเฟียร์ และศูนย์บริการดีแทค รวม 154 สาขาทั่วประเทศ พร้อมผนึกพันธมิตรชั้นนำจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทั้ง ออลล์ นาว โลจิสติกส์, โทเทิล เอนไวโรเมนทอล โซลูชั่นส์ในการขนส่งและรีไซเคิล รวมถึงทรูคอฟฟี่, PAUL, เต่าบิน,

Read More