Home > Concept Station

โออาร์ เปิดสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น รูปแบบ Concept Station แห่งแรก ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างคุณค่าให้ชุมชน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอน บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด โดยมี นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และ นายอนันต์ หาญพานิช ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ เปิดเผยว่า การปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ของบริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2483

Read More