Home > ChangeFusion

โตแล้ว โตได้อีก! บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SE ในโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 11

โตแล้ว โตได้อีก! บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SE เพื่อพัฒนาความพร้อมกิจการในระยะขยายผล ในโครงการ "พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม" ปีที่ 11 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือกับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ผ่าน “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” ในปีที่ 11 ของการดำเนินโครงการฯ โดยเพิ่มระดับความเข้มข้นของโครงการด้วย กระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration program) โปรแกรมพิเศษที่เปิดรับสมัครผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเข้ามาร่วมพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล นับเป็นการผนึกเครือข่ายของโครงการฯ ให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาข้อมูลนำเสนอกิจการ (Business profile) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และขยายพลังผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุนหรือผู้สนับสนุนเพื่อขยายการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคมนี้ นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอด

Read More