Home > CEO ไรมอน แลนด์

กรณ์ ณรงค์เดช นั่ง CEO ไรมอน แลนด์ เดินหน้ารุกตลาดเต็มสูบ

บอร์ด “ไรมอน แลนด์” อนุมัติตั้ง “กรณ์ ณรงค์เดช” นั่ง CEO เดินหน้ารุกตลาดเต็มสูบ พร้อมก้าวสู่ผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ของประเทศไทย ปรับโครงสร้างการบริหารภายในใหม่ แต่งตั้ง นายกรณ์ ณรงค์เดช ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer ) พร้อมทั้งควบตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีนายสถาพร อมรวรพักตร์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าฝ่ายการเงิน (Chief Finance Officer) ไรมอน แลนด์ คงเดิม นายกรณ์ ณรงค์เดช มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการตลาดกลุ่มเคพีเอ็น รองประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด อีกทั้งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการเดอะ ดิโพลแมท 39,

Read More