วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
Home > PR News > 3 องค์กรชั้นนำของเอเชียผนึกกำลังร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งเครือข่ายทรัพยากรบุคคล

3 องค์กรชั้นนำของเอเชียผนึกกำลังร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งเครือข่ายทรัพยากรบุคคล

เครือเจริญโภคภัณฑ์ อิโตชู คอร์ปอเรชั่น (ITOCHU Corporation) และ ซิติก ลิมิเต็ด (CITIC Limited) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายทรัพยากรบุคคลอันจะนำไปสู่การผนึกกำลังสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ภายหลังจากที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ประกาศจับมือกับอิโตชู คอร์ปอเรชั่น (ITOCHU Corporation) บริษัทการค้าชั้นนำระดับโลกจากญี่ปุ่น ร่วมลงทุนใน ซิติก ลิมิเต็ด (CITIC Limited) กลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในจีน และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อแสวงหาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจการค้าและการลงทุนไปทั่วโลก

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (Chief People Officer) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับนายฟูมิฮิโกะ โคบายาชิ (Fumihiko Kobayashi) กรรมการบริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น และนาย ผู่ เจี้ยน (Pu Jian) รองกรรมการผู้จัดการ ซิติก ลิมิเต็ด โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรร่วมกันเพื่อผนึกกำลังและส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสามกลุ่มองค์กรโดยที่มีความเห็นพ้องกันในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรอันเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร และเป็นการต่อยอดความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ ที่จะช่วยกันส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคเอเชียให้เติบโตสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ การพัฒนาบุคคลากรร่วมกันจะมีขึ้นในต้นปี 2559 โดยจะมีการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในองค์กรพันธมิตรระหว่างกันให้มากขึ้น อาทิ ค่านิยม ประวัติความเป็นมา นโยบายการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึง การแลกเปลี่ยนบุคคลากรระหว่างกันอันจะเป็นการสร้างเครือข่ายและเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน

“การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานของทั้งสามบริษัทจะช่วยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนของกันและกันทั้งระดับส่วนตัวและในหน้าที่การงาน เป็นการต่อยอดจากความร่วมมือในปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามวัฒนธรรม และการระดมสมองทางธุรกิจ นอกเหนือจากความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ผู้บริหารของทั้งสามบริษัทได้ดำเนินอยู่แล้ว เป็นความภูมิใจของเครือฯ ที่โครงการนี้จะเป็นตัวอย่างของความร่วมมือทางธุรกิจระดับโลก ที่เน้นการเรียนรู้จากกันและกัน” ดร.นริศ กล่าว.
-###-

ขอขอบพระคุณอย่างสูง
หนึ่งฤทัย นิวัตยะกุล (หนึ่ง)

สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

โทร.0-2625-7155 ,080-998-0116