Home > BitMEX

5 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในโลกของ Crypto ปี 2565

5 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในโลกของ Crypto ปี 2565 BitMEX แพลตฟอร์มการลงทุน crypto ชั้นนำ ได้เผยแพร่รายงานชุดใหม่ที่คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโลกของ crypto ในปี 2565 ซึ่งรวมไปถึงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางเพศในหมู่ผู้ใช้ crypto และการเพิ่มขึ้นของจำนวนการเข้าซื้อบริษัททางการเงินแบบดั้งเดิมโดยผู้เล่น crypto โดย 5 สิ่งที่ BitMEX คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในโลกแห่ง crypto คือ 1. จะมีผู้หญิงจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมที่จะยอมรับ Crypto ในปี 2565 2. Solana จะมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ Ethereum 3. Crypto Gaming จะบูม 4. ความต้องการผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ Crypto แบบที่ให้ผลตอบแทนสูงจะเพิ่มขึ้น 5. บริษัท Crypto จะมองหาการเข้าซื้อกิจการบริษัทแบบ TradFi

Read More