Home > Asia Young Designer Awards 2018

เด็กไทยเจ๋ง! คว้ารางวัลการออกแบบอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

ปัจจุบัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามามีบทบาทและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรอบด้านในหลากหลายวงการ โดยเฉพาะวงการออกแบบ ย่านวัฒนธรรมและชุมชนต่างๆ ล้วนเผชิญกับการพัฒนาและมีคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ จนทำให้ความเป็นย่านชุมชนดั้งเดิมเริ่มแปรเปลี่ยนและเต็มไปสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ จนบริบทในการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นเรื่องน่ายินดีที่นักออกแบบรุ่นใหม่เห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว นำเสนอความคิดในการสร้างพื้นที่สำหรับชุมชนที่มีความสมดุลระหว่างการพัฒนา คุณค่าทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นย่าน ในงานออกแบบที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตุลย์-เรืองวิทย์ วีระพงษ์ และ ดรีม-เจนจิรา เทียบเพชร เป็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานออกแบบที่สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและวัฒนธรรมหลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สาขาการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน จาก โครงการ Asia Young Designer Awards 2018 ล่าสุดยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครองตำแหน่งการออกแบบอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม หรือ Best Sustainable Design Award ทั้งประเภทสถาปัตยกรรมและประเภทออกแบบตกแต่งภายใน จากเวทีประกวดระดับเอเชียของโครงการนี้ คือ Asia Young Designer Summit 2018/19 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย โครงการ Asia Young Designer Awards นั้น เป็นโครงการที่บริษัท นิปปอนเพนต์

Read More