Home > Poipet

เยือนเสียมเรียบ เมืองน่าเที่ยวแห่งเอเชีย (1) ผ่านด่านปอยเปต

AEC Leisure ผลสำรวจเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2557 ของนิตยสารทราเวล แอนด์ เลเชอร์  (Travel & Leisure) นิตยสารด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกา พบว่า กรุงเทพฯ ซึ่งเคยครองแชมป์ อันดับ 1 เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชียมาหลายสมัย กลับเสียแชมป์ให้กับเกียวโตของญี่ปุ่น ที่ขึ้นมานั่งแท่นอับดับ 1 แทน โดยมี “เสียมเรียบ” เมืองท่องเที่ยวของกัมพูชา ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 2 จากอันดับ 4 ในปีก่อน ส่งผลให้กรุงเทพฯ แชมป์เก่าตกไปอยู่อันดับ 3           โดย 5 อันดับเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชีย ปี 2557 ตามผลสำรวจของนิตยสารดังกล่าวมีดังนี้ อันดับที่หนึ่งได้แก่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ตามมาด้วยอันดับที่ 2 เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา อันดับ 3 แชมป์เก่า

Read More