Home > ไทยยูเนี่ยน

ไทยยูเนี่ยน ประกาศความสำเร็จโครงการลดการปล่อยน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลสู่สาธารณะเป็นศูนย์ ที่แรกของโลก!!

ไทยยูเนี่ยน จับมือ บพข. ประกาศความสำเร็จโครงการลดการปล่อยน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลสู่สาธารณะเป็นศูนย์ เพื่อเป็นโรงงานต้นแบบฝีมือคนไทย พร้อมต่อยอดการเป็นศูนย์การเรียนรู้ หนุนนโยบายรัฐเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแบบยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศความสำเร็จ โครงการลดการปล่อยน้ำทิ้งสู่สาธารณะเป็นศูนย์ (Zero Wastewater Discharge) ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งเป็นศูนย์ เกิดศูนย์การเรียนรู้ระบบการบำบัดน้ำเพื่อการหมุนเวียนน้ำทิ้งนำกลับมาใช้ประโยชน์การทิ้งน้ำเป็นศูนย์ในอุตสาหกรรมอาหาร” โดยไทยยูเนี่ยนเป็นโรงงานต้นแบบในการติดตั้งและดำเนินการโดยวิศวกรคนไทยที่สร้างมาตรฐานด้านการบริหารจัดการน้ำทิ้งในระบบได้สำเร็จเป็นรูปธรรม 100 เปอร์เซ็นต์ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวว่า โครงการลดการปล่อยน้ำทิ้งสู่สาธารณะเป็นศูนย์ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว. โดยท่านรัฐมนตรีศุภมาส อิศรภักดี ที่มุ่งขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยเน้นประเด็นสำคัญของประเทศ ได้แก่ การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Go Green) ความพอเพียงและความยั่งยืน (Sustainability) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

Read More

45 ปี ไทยยูเนี่ยน ได้เวลาแจ้งเกิดตลาดใหม่

16 พฤศจิกายน 2565 ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น หรือ ITC เปิดแถลงข่าวใหญ่กับนักลงทุนและสื่อ โชว์ศักยภาพและข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประกาศสงครามรุกตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงครบวงจรอย่างเต็มตัว โดยมีกลุ่มไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปเป็นแบ็กอัปแข็งแกร่ง หากย้อนที่มาธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยยูเนี่ยนเริ่มต้นเมื่อปี 2520 โดยเริ่มผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม (TUM) ต่อมา ปี 2524 ก่อตั้งบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปและแตกไลน์การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในปี 2532 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น แต่ในเวลานั้นยังพุ่งเป้าสร้างฐานธุรกิจผลิตและส่งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเป็นหลัก ปี 2537 บริษัท ไทยยูเนี่ยนเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TUF และเร่งขยายอาณาจักรทั่วโลก โดยเฉพาะกลยุทธ์ซื้อกิจการอย่างต่อเนื่อง บริษัทประเดิมรุกลงทุนในต่างประเทศครั้งแรกเมื่อปี 2540 ซื้อกิจการของชิกเก้นออฟเดอะซี ซึ่งเป็นแบรนด์ปลาทูน่ากระป๋องอันดับ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2546 ซื้อกิจการบริษัท เอ็มเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Read More