Home > โฮมสเตย์

สวนดุสิต พัฒนา “ท่องเที่ยวสุขภาพ@กุยบุรี” หวังดึงนักท่องเที่ยวอนุรักษ์กำลังซื้อสูง-สูงวัย

นักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสจับมือเอกชนและภาคประชาชน ขับเคลื่อน “กุยบุรี” เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยการผนวกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ด้วยกัน หวังดึงรายได้เข้าชุมชน 1,000 ล้านบาท ขณะที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มุ่งโครงการ “จากภูผาสู่มหานที” บนฐานประชารัฐสามัคคี รศ. ดร.พรรณี สวนเพลง และคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเสวนา “Wellness Tourism @กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ณ วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในกุยบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกแห่งใหม่ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านโครงการ “การสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์” (Super cluster) นายอุดมสุข นิ่มเซียน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงภาพรวมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าเป็นศูนย์รวมของแหล่งธรรมชาติ ทั้งแม่น้ำ ทะเล ภูเขา ซึ่งเป็นฮวงจุ้ยที่ดีของประเทศไทย และความโชคดีที่มีสินค้าเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พระราชวัง สนามกอล์ฟ นักกีฬาระดับโลก โดยเฉพาะผลไม้อย่างสับปะรดและมะพร้าวที่โด่งดัง ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐสู่เป้าหมายที่จะทำให้คนรู้จักแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตของผู้คนและพักอยู่ในกุยบุรีนานขึ้น

Read More