Home > เสียงธรรมชาติ

สรรพเสียงจากธรรมชาติ บำบัดจิตใจ ฟื้นฟูร่างกาย

ปัจจุบันนับเป็นยุคทองของอินเทอร์เน็ต ผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโลกโซเชียลมีเดีย ก้มหน้าและฝังตัวอยู่กับโลกเสมือนที่ถูกย่อส่วนลงมาในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เราตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งที่เราเป็นผู้กำหนดความอยากรู้นั้นเอง และจากความคาดหวังของผู้คนรายล้อมรอบตัว บ่อยครั้งที่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจนเกินความพอดี และสะสมจนก่อให้เกิดความเครียดทีละเล็กทีละน้อย จนกลายเป็นอาการป่วย หรือโรคเครียด คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทุกอุปกรณ์ 9 ชั่วโมง 1 นาทีต่อวัน สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก อีกข้อมูลที่น่าสนใจคือ ผลสำรวจจาก บมจ. ซิกน่า ประกันภัย พบว่า ไทยเป็นประเทศที่มีความเครียดสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก จากทั้งหมด 23 ประเทศที่ทำการสำรวจ โดยมีคนไทยถึง 91 เปอร์เซ็นต์ยอมรับว่าตัวเองมีความเครียด ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 84 เปอร์เซ็นต์ และที่แย่ไปกว่านั้น มีอยู่ประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่า ความเครียดที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่เกิดจากสาเหตุใด ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดการและรับมือกับความเครียดได้ การใช้ชีวิตของคนไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในบ้านมากกว่าอยู่นอกบ้าน และนั่นทำให้เราใช้เวลาอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมากกว่าโลกแห่งความเป็นจริง ผลคือ แม้เราจะใช้เวลาในช่วงวันหยุดเพื่อพักผ่อนอยู่กับบ้าน ทว่า เรายังไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากโลกที่อุดมไปด้วยความเครียด ความกดดัน และยิ่งห่างไกลจากธรรมชาติมากขึ้นไปด้วย ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถสลัดตัวเองให้หลุดจากความเครียดที่เกาะกินจิตใจได้ อาจเพราะเข้าใจว่า การที่จะหลีกหนีให้พ้นจากภาวะความเครียดได้จำเป็นต้องออกเดินทางไปหาธรรมชาติ แน่นอนว่าหากสามารถทำได้คงจะดีไม่น้อย

Read More