Home > เป๊ปซี่-โคล่า

เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป ร่วมกับ เป๊ปซี่-โคล่า ส่ง MIXY รับสงกรานต์

เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป ร่วมกับ เป๊ปซี่-โคล่า แนะนำเครื่องดื่มใหม่รับสงกรานต์และซัมเมอร์นี้ กับ MIXY น้ำอัดลมในรูปแบบค็อกเทลและม็อกเทล เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป ร่วมกับ เป๊ปซี่-โคล่า แนะนำเครื่องดื่มซ่าผสมน้ำผลไม้สีสวยสดใส รับเทศกาลสงกรานต์และซัมเมอร์นี้ กับ “MIXY BY PEPSI” น้ำอัดลมในรูปแบบค็อกเทลและม็อกเทล เทรนด์เครื่องดื่มแนวใหม่ 4 รสชาติที่ลงตัวและช่วยคลายร้อนได้ ทั้ง Passion, Paradise, Citron Hawai และ

Read More