Home > เกษตรกร Happy

ท็อปส์ ช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยสู้วิกฤตโควิด ตั้งเป้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 35 %

ท็อปส์ ช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยสู้วิกฤตโควิด ตั้งเป้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 35 % เพื่อให้ “คนกินยิ้มได้ เกษตรกรไทยแฮปปี้” ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกผลไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ตั้งเป้ารับซื้อตรงผลผลิตลำไยภาคเหนือ เงาะ ลองกอง มังคุดจากภาคใต้เพิ่มขึ้น 35 % จำหน่ายทั้งช่องทางออฟไลน์-ออนไลน์ เพื่อเร่งระบายผลผลิตถึงมือผู้บริโภคให้เร็วที่สุด หวังให้ “คนกินยิ้มได้ เกษตรกรไทยแฮปปี้” นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ รายได้ที่ลดลง มีสาเหตุมาจากปัญหาด้านตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศทิ่ปิดตัวลง ข้อจำกัดในการเดินทางทำให้การเข้าพื้นที่ไปรับซื้อผลผลิต การขนส่งมีความยุ่งยากไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

Read More