Home > อินเนส คาลไดรา

ลอรีอัล ร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ L’Oréal Thailand COVID-19 Solidarity

ลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ L’Oréal Thailand COVID-19 Solidarity พร้อมเผยข้อมูลอุตสาหกรรมความงาม และแนวทางปรับตัวในยุควิกฤติโควิด-19 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในสาขาบริษัทความงามอันดับหนึ่งของโลก และผู้บุกเบิกด้าน Beauty Tech ของประเทศไทย แสดงการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมุ่งสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย ด้วยโครงการ L’Oréal Thailand COVID-19 Solidarity เพื่อช่วยเหลือในวิกฤติโควิด-19 พร้อมเผยข้อมูลอุตสาหกรรมความงามในปี 2562 ขึ้นแท่นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ทั้งยังครองความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในประเทศไทย ชี้ตลาดความงามปีนี้ท้าทายสุด พร้อมเผยการปรับตัวเพื่อดำเนินธุรกิจในยุควิกฤติโควิด-19 ในปี 2562 ตลาดความงามในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตมากกว่าปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 6.7 ด้วยมูลค่าตลาดรวมกว่า 2.18 แสนล้านบาท ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยังครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 42 จากมูลค่าตลาดรวมทั้งหมด โดยมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวถึง 81 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ภายใต้ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำด้าน Beauty Tech ของประเทศไทย

Read More