Home > อายิแพนด้า

อายิโนะโมะโต๊ะ เพิ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ พร้อมส่ง AjiPanda ทูตสื่อสารความอร่อยจากธรรมชาติ

อายิโนะโมะโต๊ะ เพิ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ ดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่รักษ์โลก พร้อมส่ง AjiPanda ทูตสื่อสารความอร่อยจากธรรมชาติ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลก ด้วยการเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ “อายิโนะโมะโต๊ะ ขนาด 50 กรัม” ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ชูจุดเด่น อร่อย รักษ์โลก เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยมี “AjiPanda” ทำหน้าที่เป็น Brand Ambassador หรือทูตสื่อสารความอร่อยจากธรรมชาติ เพื่อส่งต่อความ กินดีมีสุข และช่วยดูแลโลกไปด้วยพร้อมๆ กัน นับเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญของอายิโนะโมะโต๊ะ ในฐานะผู้นำและเจ้าตลาดเครื่องปรุงรส ที่ได้เพิ่มรูปแบบบรรจุภัณฑ์ “อายิโนะโมะโต๊ะ ขนาด 50 กรัม” ซึ่งซองผลิตจากกระดาษ FSC เพื่อทดแทนการใช้พลาสติก ทำให้สามารถช่วยลดการใช้พลาสติกได้ 204 กิโลกรัมต่อปี โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะ ลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารภายในห่วงโซ่การผลิตและการดำเนินการของบริษัทเองให้ได้ 50%ภายในปี พ.ศ. 2568 รวมถึงลดขยะพลาสติกเป็น 0 ภายในปี พ.ศ. 2573 ด้านกระดาษที่นำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ “อายิโนะโมะโต๊ะ ขนาด 50 กรัม” เป็นกระดาษรักษ์โลก ซึ่งได้รับการรับรองจาก FSC หรือ Forest Stewardship Council เพราะมีที่มาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์หรือป่าที่มีการจัดการดูแลอย่างรับผิดชอบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่า “อายิโนะโมะโต๊ะ ขนาด 50 กรัม” ทุกซอง ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ด้านดีไซน์ของซองกระดาษ มีการออกแบบใหม่ให้มีความสดใส เพื่อทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย โดยใช้ภาพลายเส้นสีแดงของ “AjiPanda” (อายิแพนด้า) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

Read More