Home > อังกูร ศรีกัลยาณบุตร

ไทยประกันชีวิต ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เพิ่มบริการยื่นเคลมผ่านแอปฯ

ไทยประกันชีวิต ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เพิ่มบริการผ่านแอปพลิคชัน ไทยประกันชีวิต ด้วย e-claim บริการยื่นเคลมออนไลน์ และ e-payment ชำระเบี้ยฯ ด้วยบัตรเครดิตผ่านแอปฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยในยุค New Normal นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการดูแลชีวิตอย่างรอบด้านด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุม ภายใต้แนวคิดยึดการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric และเพื่อตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ รวมถึงสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้สามารถเข้าถึงบริการ และทำธุรกรรมด้านประกันชีวิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา บริษัทฯ จึงได้เพิ่มบริการใหม่บนแอปพลิคชัน ไทยประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็น บริการ E-Claim ยื่นเคลมค่าชดเชยรายได้ ได้แก่ การเรียกร้องค่าชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ./ตรพ.) หรือสัญญาประกันอุบัติเหตุรายบุคคล และการเรียกร้องค่าชดเชยรายสัปดาห์กรณีอุบัติเหตุ

Read More

ไทยประกันชีวิต ชวนลูกค้าฟิตรอบด้าน ผ่านแคมเปญ “30 วัน ทำดีกับตัวเองและสังคม”

ไทยประกันชีวิต จัดแคมเปญ “30 วัน ทำดีกับตัวเองและสังคม” ชวนลูกค้าไทยประกันชีวิตฟิตทั้งกายและใจอย่างรอบด้าน ส่งหลักฐานการทำความดีทั้งต่อตนเองและสังคม ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต รับฟรีโค้ดส่วนลดจาก Tops Online ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2564 นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions โดยมีเป้าหมายในการดูแลลูกค้าในทุกมิติบนแนวคิด Circle of Wellness ทั้งการดูแลและส่งมอบสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร หรือ Eco-Health System ให้กับลูกค้า การสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงิน รวมถึงการสร้างคุณค่าและความสุขในการใช้ชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีแบบครบรอบด้าน พร้อมร่วมสร้างคุณค่าให้ชีวิตผ่านการทำความดีให้กับตนเองและสังคม บริษัทฯ จึงจัดแคมเปญ “30 วัน

Read More