Home > อสมท

ปตท. ชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมพิชิตโควิด-19 ในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8”

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (อสมท) เชิญชวนเยาวชน อายุ 9-18 ปี เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ความคิดสร้างสรรค์ ในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพิชิตโควิด-19" ชิงทุนการศึกษากว่า 280,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 ตุลาคม 2563 นางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันมีส่วนช่วยในการแก้ไขหลายปัญหาในสังคม ซึ่งในวิกฤตหลายครั้ง เรามักจะเห็นการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เสมอ อย่างวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ก็เช่นกัน ที่นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นจากการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ปตท.

Read More