Home > สสปน.

Zero Summit 2021 งานสัมมนาแรกในไทยชวนเหล่าผู้นำมาแก้ไขปัญหาขยะอาหารอย่างจริงจัง

เรากำลังมาถึงจุดที่ไม่อาจแก้ไขวิกฤตการภาวะโลกร้อนได้อีกแล้ว... ปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่กำลังดำเนินอยู่บนความท้าทาย กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้โลกของเราเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด แสดงให้เห็นชัดว่าหากเราไม่ทำอะไรเลย เราจะไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ดังเดิมและการรักษาโลกของเราก็อาจจะสายเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาขยะอาหาร ในแต่ละปีเราต้องสูญเสียอาหารดีๆที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการบริโภคของมนุษย์ไปมากถึง 931 ล้านตันทั่วโลก ซึ่งเป็นการสูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ ในขณะที่ยังมีคนกว่า 1 พันล้านคนไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ ในประเทศไทยตามการศึกษาโดยกรมควบคุมมลพิษ 64% ของขยะมูลฝอยเป็นขยะอาหาร ซึ่งเท่ากับว่าประเทศของเรามีขยะอาหารมากถึง 17.5 ล้านตันต่อปี! ซึ่งขยะอาหารบางส่วนเป็นอาหารที่เราไม่อาจได้เห็นตามท้องตลาด ดังเช่น อาหารที่ผลิตขึ้นมาแล้วแต่ไปไม่ถึงมือผู้บริโภคด้วยเหตุผลบางประการจึงทำให้ถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตามยังคงมีธุรกิจอีกมากมายที่ไม่ได้มีจัดการอาหารส่วนเกิน และขยะอาหารอย่างจริงจัง ในขณะที่ยังมีประชากรจำนวนมากขึ้นที่จัดอยู่ภายใต้เส้นความยากจน และประชากรกว่า 6.5 ล้านคนในประเทศยังคงขาดแคลนอาหาร อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองภาคธุรกิจที่มีความประสงค์บริจาคอาหารส่วนเกินให้กับชุมชนที่เดือดร้อนจึงทำให้การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไม่เพียงพอ เราจะมาค้นหาคำตอบ และหาแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน (SDGs) ไปด้วยกันภายในปี 2030 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทั่วโลกมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในทันทีในงาน ZERO Summit 2021 งานสัมมนา (ออนไลน์) ครั้งแรกที่ขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะอาหารเพื่อสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนจัดโดย มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (เอส โอ เอส) มูลนิธิกู้ภัยอาหารแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2564

Read More