Home > ศูนย์แพทย์ภาคใต้

ม.เกษตร-มจพ.-สกสว.มอบหน้ากากป้องกันสารพิษ สู้โควิดแก่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดชายแดนใต้

ผู้บริหารม.เกษตรศาสตร์ มจพ. และ สกสว. พร้อมด้วยทีมวิจัย ร่วมกันส่งมอบหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการป้องกันโควิด-19 จำนวน 30 ชุด แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านรพ.รามาธิบดีจ่อคิวรับมอบอีก 500 ชุดหลังทำเรื่องขอครอบครองจากกรมอุตสาหกรรมทหารเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดพิธีการรับมอบการบริจาคหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารพร้อมไส้กรองมาตรฐานสูงระดับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO จำนวน 30 ชุด แก่คณะผู้บริหารศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ทางการแพทย์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พันเอก (พิเศษ) นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเชื้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีหน้าที่ในการอำนวยการ ประสาน

Read More