Home > ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.33

เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เปิดพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33

เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ร่วมมือภาครัฐ เดินหน้าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 โดย บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ สนับสนุนพื้นที่รวมกว่า 2,500 ตารางเมตร ณ บริเวณอาคาร M2 ที่ชั้น M และชั้น 1 เพื่อเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้แก่ผู้ประกันตน จัดโดย กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาครัฐ ในการให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้กับประชาชน อย่างเร่งด่วนให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันโรคให้กับตนเองและคนรอบข้าง ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศโดยเร็วที่สุด ซึ่งได้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิ.ย. 2564 โดยปัจจุบันยังคงเดินหน้าเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 อย่างต่อเนื่อง

Read More