Home > วัวแดง

“วัวแดง” ยกเครื่อง เจาะนมพรีเมียม รุกเออีซี

 ตลาดนมพร้อมดื่มมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาท แม้ “ไทย-เดนมาร์ค” หรือ "วัวแดง” มีส่วนแบ่งมากกว่า 30% ห่างเจ้าตลาด "โฟร์โมสต์” เพียง 10% และทิ้งเบอร์ 3 “หนองโพ” ที่มีแชร์อยู่เพียง 7-8% แต่หลายปีที่ผ่านมา ความพยายามในการโค่นแชมป์กลับไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่เป็นแบรนด์เก่าแก่ของคนไทย เนื่องจากทุ่มทำตลาดเฉพาะนมโคสด ซึ่งถูกรัฐบาลควบคุมราคาจำหน่าย จนล่าสุด  “วัวแดง” ต้องพลิกยุทธศาสตร์ยกเครื่องครั้งใหญ่ เพื่อขยายเข้าสู่กลุ่มนมพรีเมียม สร้างตลาดใหม่ สร้างฐานลูกค้าใหม่ และยอดขายที่สร้างกำไรมากกว่าเดิมหลายเท่า โดยประกาศเป้าหมายดันรายได้ทะลุ 10,000 ล้านบาทภายใน 3 ปี  ที่สำคัญ การยกระดับจากผู้ผลิตนมพื้นฐานสู่นมพรีเมียมยังเป็นเกมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดอาเซียน ซึ่งมีคู่แข่งต่างชาติรายใหญ่หลายประเทศ เนื่องจากตลาดอาเซียนมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วและจะกลายเป็นตลาดภูมิภาคขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก  โจทย์ข้อสำคัญ คือการสร้างสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในแง่รสชาติ ขนาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพราะถ้าเทียบสินค้าบนชั้นกับคู่แข่งแล้ว “วัวแดง” มีจำนวนน้อยมาก   ส่วนคู่แข่ง โดยเฉพาะโฟร์โมสต์มีมากกว่า 10 ชนิด

Read More