Home > วัวแดง

“วัวแดง” แตกนมผง เกมการเมือง ปมผลประโยชน์?

ปมปัญหาแบรนด์ “วัวแดง” กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สร.อ.ส.ค.) รวมตัวยื่นคัดค้านการอนุญาตนำเครื่องหมายการค้า “ไทย-เดนมาร์ค” ให้เอกชนใช้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารก ถูกขยายกลายเป็นเกมการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและฐานตลาดมูลค่าหลายหมื่นล้าน การเปิดฉากฟ้องสังคมเริ่มต้นเมื่อ น.ส.ณัฐภร แก้วประทุม ประธาน สร.อ.ส.ค. ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร คัดค้านการเปิดทางเอกชนใช้แบรนด์ “ไทย-เดนมาร์ค” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สาระสำคัญระบุถึงองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมผงตามคำสั่ง อ.ส.ค. ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2565 เพื่อพิจารณาการอนุญาตให้บริษัทเอกชนต่างชาติใช้เครื่องหมายการค้า “ไทย-เดนมาร์ค” และ อ.ส.ค. ได้เสนอบอร์ดรับทราบเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2565 ซึ่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง อ.ส.ค. เหตุผลสำคัญ คือ เครื่องหมายการค้าตรา “ไทย-เดนมาร์ค” เป็นสินทรัพย์ของ อ.ส ค.

Read More

“วัวแดง” ยกเครื่อง เจาะนมพรีเมียม รุกเออีซี

 ตลาดนมพร้อมดื่มมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาท แม้ “ไทย-เดนมาร์ค” หรือ "วัวแดง” มีส่วนแบ่งมากกว่า 30% ห่างเจ้าตลาด "โฟร์โมสต์” เพียง 10% และทิ้งเบอร์ 3 “หนองโพ” ที่มีแชร์อยู่เพียง 7-8% แต่หลายปีที่ผ่านมา ความพยายามในการโค่นแชมป์กลับไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่เป็นแบรนด์เก่าแก่ของคนไทย เนื่องจากทุ่มทำตลาดเฉพาะนมโคสด ซึ่งถูกรัฐบาลควบคุมราคาจำหน่าย จนล่าสุด  “วัวแดง” ต้องพลิกยุทธศาสตร์ยกเครื่องครั้งใหญ่ เพื่อขยายเข้าสู่กลุ่มนมพรีเมียม สร้างตลาดใหม่ สร้างฐานลูกค้าใหม่ และยอดขายที่สร้างกำไรมากกว่าเดิมหลายเท่า โดยประกาศเป้าหมายดันรายได้ทะลุ 10,000 ล้านบาทภายใน 3 ปี  ที่สำคัญ การยกระดับจากผู้ผลิตนมพื้นฐานสู่นมพรีเมียมยังเป็นเกมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดอาเซียน ซึ่งมีคู่แข่งต่างชาติรายใหญ่หลายประเทศ เนื่องจากตลาดอาเซียนมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วและจะกลายเป็นตลาดภูมิภาคขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก  โจทย์ข้อสำคัญ คือการสร้างสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในแง่รสชาติ ขนาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพราะถ้าเทียบสินค้าบนชั้นกับคู่แข่งแล้ว “วัวแดง” มีจำนวนน้อยมาก   ส่วนคู่แข่ง โดยเฉพาะโฟร์โมสต์มีมากกว่า 10 ชนิด

Read More