Home > วสันต์ ศรีรัตนพงษ์

เพอร์เฟคฯ จับมือ เอสซีจี ต่อยอดการสร้างชุมชนสีเขียว ด้วยนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อสิ่งแวดล้อม

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ร่วมกับ เอสซีจี ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อสิ่งแวดล้อม สานต่อแนวคิด Green Neighbor ด้วยการใช้วัสดุประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสภาพแวดล้อม รวมถึงแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด Green Neighbor เพราะการดูแลสิ่งแวดล้อมสามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้าน โดยเฉพาะการเลือกสรรเทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุและนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice ซึ่งปีที่ผ่านมาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตได้ถึง 830 ตัน หรือคิดเป็นปริมาณเทียบเท่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้จำนวน 69,202 ต้น ตอกย้ำความมุ่งมั่นเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การสร้างชุมชนสีเขียวยั่งยืน” ล่าสุด พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Sustainable Leader SCG Green Choice 2022 จาก เอสซีจี

Read More