Home > ร้านปันกัน

“ร้านปันกัน” เปิดประมูล “ของรักคนดัง” ผ่านเพจ ระดม 30 ทุน “ส่งน้องเรียน” เริ่ม 30-31 ส.ค.นี้

ยังมีเด็กขาดโอกาสกว่า 1 ล้านคนที่อาจไม่ได้เรียนต่อ “ร้านปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลของรักคนดัง ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้า กระเป๋า แบรนด์เนม ตลอดจนงานศิลปะในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้กว่า 26 รายการกับกิจกรรมระดมทุนออนไลน์ “ปันของรัก ส่งน้องเรียน” ผ่านเฟซบุ๊คเพจ “ปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน” เริ่มประมูลวันที่ 30 ส.ค. เวลา 12.00 น. และเคาะราคาสุดท้ายวันที่ 31 ส.ค.เวลา 18.00 น. เพียง 30 ชั่วโมงเท่านั้นที่ทุกคนจะได้ของดีในราคาถูกใจพร้อมกับให้ทุนการศึกษาเด็กขาดโอกาสแล้วยังสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย สำหรับกิจกรรมระดมทุนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของรักจากผู้ใหญ่ใจดี ศิลปิน ดารา และบุคคลที่มีชื่อเสียงกว่า 10 ท่าน อาทิ คุณเชอรี่ เข็มอัปสร คุณว่าน ธนฤต คุณเบน ชลาทิศ คุณคิ้วต่ำ ศิลปินวง  Slotmachine และ Better Weather ฯลฯ

Read More

“ขออุปกรณ์ให้น้องเรียน” สร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนหนังสือ พัฒนาทักษะการเรียนออนไลน์

ร้อยพลังการศึกษา ร่วมกับ ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ และเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น ชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังใช้งานได้ ให้กับเด็กขาดโอกาสในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา กว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ใช้เรียนออนไลน์ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนในปัจจุบันและในอนาคต โครงการเริ่มตั้งแต่วันนี้ -30 กันยายน 65 การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยอย่างรุนแรง เพราะเป็นการซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่เดิม คือ คุณภาพการศึกษาและความเหลื่อมล้ำสูง เพิ่มความยากลำบากต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ที่ต้องประคับประคองให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด การหาวิธีการนำเด็กที่หลุดออกจากระบบแล้วให้กลับเข้าสู่ระบบ อีกทั้งป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบไปมากกว่าเดิม โดยจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2563 พบว่า ร้อยละ 51 ของเด็กไทย ขาดโอกาส การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์และอินเตอร์เนต ซึ่งเป็นความจำเป็นหลักในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ร้อยพลังการศึกษา ร่วมกับ ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ และเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์เร่งด่วนนี้ จึงจัดทำโครงการ “ขออุปกรณ์ให้น้องเรียน” ชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต,

Read More