Home > รีโค่ คอลเลคทีฟ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือพันธมิตร ปฏิวัติวงการแฟชั่นยั่งยืนด้วย RECO Collective ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 100%

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ นำโดย นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา รองประธาน จัดแสดงสินค้าแฟชั่นภายใต้โครงการ “RECO Collective” (รีโค่ คอลเลคทีฟ) ณ บ้านดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดย RECO Collective เป็นแพลทฟอร์มความร่วมมือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างสรรค์แฟชั่นยั่งยืนจากวัสดุรีไซเคิลให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ที่ริเริ่มโดยอินโดรามา เวนเจอร์ส พร้อมด้วยพันธมิตรทั้ง 3 ราย ได้แก่ Thai-Taffeta , Dapper และ Ecotopia ที่ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของวัสดุรีไซเคิล สนับสนุนผ้าซึ่งทอจากเส้นด้ายรีไซเคิลที่ผลิตจากขวด PET 100% จัดสรรพื้นที่ขาย และส่งเสริมการตลาดอย่างครบครัน สำหรับโครงการ RECO COLLECTIVE ริเริ่มและดำเนินการโดยบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เพื่อถ่ายทอดแนวคิดการผลิตสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปยังนักออกแบบรุ่นใหม่ เกิดเป็นพื้นที่พิเศษที่นักออกแบบจากการแข่งขัน

Read More