Home > ราจีฟ เมนอน

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เติบโตเป็นประวัติการณ์ในเอเชียแปซิฟิก มีโรงแรมในเครือเปิดให้บริการแล้วกว่า 560 แห่ง

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เติบโตเป็นประวัติการณ์ในเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน) ปัจจุบันมีโรงแรมในเครือเปิดให้บริการแล้วกว่า 560 แห่ง เติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่มีการลงนามข้อตกลงมากกว่า 80 ฉบับ ส่งผลให้แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลมีห้องพักในภูมิภาคเพิ่มขึ้นราว 18,000 ห้อง แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ประกาศถึงปีประวัติศาสตร์แห่งการเติบโตทั่วโลก โดยเฉพาะผลการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัท ยกเว้นประเทศจีน (APEC) ที่มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จนี้ ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยทั้งจำนวนการเปิดโรงแรมและการลงนามที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งในตลาดสำคัญ ๆ เช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น และอินเดีย ในช่วงสิ้นปี 2566 แมริออทได้ตั้งเป้าหมายสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค APEC ด้วยการเปิดโรงแรมแห่งใหม่กว่า 60 แห่ง เสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะในภูมิภาคด้วยโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วมากกว่า 560 แห่ง ซึ่งเติบโตเกิน 10% ของจำนวนห้องพักสุทธิ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำลายสถิติบรรลุข้อตกลง 83 ฉบับใน 13 ตลาด ทำให้มีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นกว่า 18,000

Read More