Home > รักษาความปลอดภัย แอล เอส เอส โซลูชั่นส์

LPN เดินหน้าขยายงานบริการครบวงจร ลุยจัดตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัย แอล เอส เอส โซลูชั่นส์

LPN รุกธุรกิจบริการ ตั้งบริษัท รักษาความปลอดภัย แอล เอส เอส โซลูชั่นส์ (LSS) ตามแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจบริการให้ครอบคลุม เพื่อสนับสนุนการบริการชุมชนครบวงจร พร้อมชูจุดเด่นนำเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยมาใช้ควบคู่กับบุคคลากรคุณภาพ เชื่อมั่นเสริมบริการให้ครอบคลุมและสามารถเติบโตได้ นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ ในชื่อ “บริษัท รักษาความปลอดภัย แอล เอส เอส โซลูชั่นส์ จำกัด” (LSS) ให้บริการรักษาความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล พร้อมเสนอบริการทางเลือกในรูปแบบที่แตกต่างจากบริษัทรักษาความปลอดภัยทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการอยู่อาศัย “ LPN ไม่ได้มุ่งทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการสร้างรายได้เท่านั้น หากแต่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมการดูแลลูกค้าในระยะยาวตลอดไป จึงได้จัดตั้ง บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด หรือ LPP ขึ้น เพื่อทำการบริหารโครงการที่ LPN สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่”

Read More