Home > ระยอง

SPRC จับมือหน่วยงานภาครัฐ เริ่มขั้นตอนแรกของปฏิบัติการปิดรอยรั่วท่ออ่อน

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะลและชายฝั่ง กรมธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด เริ่มขั้นตอนแรกของปฏิบัติการอุดรอยรั่วของท่ออ่อนใต้ทะเล เพื่อป้องกันการรั่วไหลที่เพิ่มขึ้นจากท่ออ่อนที่เสียหายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยจะมีการนำท่ออ่อนดังกล่าวไปตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดรอยรั่วต่อไป ปฏิบัติการปิดจุดรั่วไหลของท่ออ่อนใต้ทะเลในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การฉีดน้ำยากันรั่วที่วาล์ว การดูดน้ำมันออกจากท่อที่ได้รับความเสียหาย และการพันรอยรั่วทั้ง 2 จุด โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ บริษัทผู้ผลิตท่อส่งน้ำมัน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการในการทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายท่ออ่อนทั้งหมดที่บริเวณจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลอย่างปลอดภัยที่สุด

Read More

SPRC ชี้แจงความคืบหน้าด้านการชดใช้ค่าเสียหายให้กับชุมชนประมงท้องถิ่น

SPRC ชี้แจงความคืบหน้าด้านการชดใช้ค่าเสียหายให้กับชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้ร่วมกับคณะทำงานที่ดำเนินงานร่วมกัน ประกอบด้วยประมงจังหวัดระยอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมาคมประมงจังหวัดระยอง สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กระยอง สมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นระยอง กลุ่มประมงพื้นบ้านตากวน วิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉางสามัคคี ชุมชนประมงท้องถิ่นสวนสน 1 และ 2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง สมาคมประมงไดหมึกเพ และสมาคมประมงท่าเรือแกลง ในการพูดคุยกับชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองที่ลงทะเบียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว เพื่อชี้แจงเบื้องต้นถึงหลักการในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ชุมชนฯ ประกอบด้วยสองปัจจัยหลัก ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อวันและระยะเวลานับตั้งแต่การเกิดเหตุ ซึ่งมาจากการพิจารณาร่วมกันของคณะทำงาน โดยกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นจะได้รับการแจ้งวันและเวลาสำหรับการเข้ามารับการชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสถานที่ต่อไป อย่างไรก็ตาม ทาง SPRC และคณะทำงานได้รับข้อเสนอเพิ่มเติมจากกลุ่มประมงท้องถิ่น ซึ่งจะมีการประเมินและพิจารณาร่วมกัน โดยจะมีการประชุมอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่มอื่น

Read More