Home > รศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล

อายิโนะโมโต๊ะ เปิดแผนสร้างความอยู่ดีมีสุขรับสังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอดในปี 2578

อายิโนะโมโต๊ะ เปิดแผนสร้างความอยู่ดีมีสุขรับสังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอดในปี 2578 เร่งหาพันธมิตรสร้างการรับรู้-ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ผู้สูงวัยกว่า 4 ล้านคน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดแผนสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทยรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอดในปี 2578 เร่งผสานพันธมิตรทุกภาคส่วน ตั้งเป้าเพิ่มการรับรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาสมรรถภาพทางกายให้ผู้สูงวัยกว่า 4 ล้านคน ให้กลับมาฟิตและเคลื่อนไวได้อย่างอิสระและมั่นใจ เดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมสนับสนุนการ “กินดี มีสุข” ให้สนุกกับชีวิตหลังเกษียณอย่างเต็มที่กับครอบครัว ควบคู่ไปกับการบริโภคนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดอะมิโนผสมคอลลาเจนสำหรับผู้สูงวัย “อะมิโนมอฟ” ที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนลิวซีน และกรดอะมิโนจำเป็นอีก 8 ชนิด มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและข้อต่อในผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างดีเยี่ยมในประเทศญี่ปุ่น มร. อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเทศไทยมีประชากรผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลก และอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ในอาเชียน ภารกิจในการดูแลกลุ่มผู้สูงวัยจำนวน 1 ใน 5 ของประชากรไทย66 ล้านคน

Read More