Home > รณกาจ ชินสำราญ

Maguro Group ธุรกิจร้านอาหาร ชูวัฒนธรรมการให้มากกว่ารับ

เป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องคำชม และการยอมรับจากลูกค้า จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือยอดขาย ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสในการขยายสาขาในอนาคต แต่นั่นอาจไม่เพียงพอสำหรับ Maguro Group ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลี เมื่อก้าวสำคัญของ Maguro Group ที่เพิ่งเกิดขึ้นคือการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จากความชอบและ Passion ที่เหมือนกันของเพื่อน 4 คน ประกอบด้วย เอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง, ชัชรัสย์ ศรีอรุณ, รณกาจ ชินสำราญ และจักรกฤติ สายสมบูรณ์ สู่การรวมตัวกันก่อตั้งร้านอาหารภายใต้ชื่อ Maguro ร้านอาหารญี่ปุ่น ที่เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2556 สู่การสั่นกระดิ่งในวันที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MIA เอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เล่าถึงจุดเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหาร และเหตุผลในจังหวะก้าวสำคัญของธุรกิจ ที่ดูจะไปไกลมากกว่าแค่การเป็นธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลี “เราเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารเมื่อ 9 ปีก่อน จากการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่น ความใส่ใจ

Read More