Home > ยูคอม

บุญชัย เบญจรงคกุล ปิดฉากธุรกิจ หรือแค่พักชั่วคราว

วันที่ 3 มีนาคม 2566 หุ้น TRUE ใหม่ หลังกระบวนการควบรวมกิจการระหว่างกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น และดีแทค จะกลับเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง หลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการให้ใช้ชื่อ “ทรูคอร์ปอเรชั่น” เพราะสะท้อนภาพรวมธุรกิจสื่อสารได้มากกว่า ขณะที่เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อนเส้นตายวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้น เพื่อเริ่มกระบวนการจัดสรรหุ้นใหม่นั้น มีรายการซื้อขายบิ๊กล็อตหุ้น TRUE และ DTAC โดยเป็นบิ๊กล็อตของดีแทค จำนวน 434 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 19,000 หมื่นล้านบาท และ TRUE จำนวน 2.29 พันล้านหุ้น มูลค่ากว่า 9,900 ล้านบาท ที่น่าสนใจ คือ กูรูทั้งหลายต่างตีตัวเลขบิ๊กล็อตของดีแทคตรงกับจำนวนหุ้นที่บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด ของนายบุญชัย เบญจรงคกุล ที่ถืออยู่ 434,124,196

Read More