Home > มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

ปันบุญ โดยทีทีบี เสริมความรู้แก่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล สร้างคอนเทนต์ ให้โดนใจผู้บริจาคยุคดิจิทัล

ปันบุญ โดยทีทีบี เสริมความรู้แก่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล สร้างคอนเทนต์ ให้โดนใจผู้บริจาคยุคดิจิทัล เพื่อการระดมเงินบริจาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปันบุญ โดยทีทีบี สนับสนุนมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลให้ปรับตัวรับยุคดิจิทัล จัดสัมมนา “รู้ทันการตลาดยุคดิจิทัล เข้าถึงผู้บริจาครายใหม่ให้โดนใจ” ให้แก่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล ได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารทางการตลาดยุคดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมฟังประสบการณ์ตรงจากมูลนิธิที่ปรับตัวสู่โลกดิจิทัล เพื่อให้การระดมเงินบริจาคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และองค์กรมูลนิธิเติบโตอย่างยั่งยืน นางพาจนา รุจิเรข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร องค์กรรัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ด้วยรูปแบบของการทำบุญที่ปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล การบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์เป็นตัวเลือกสำคัญที่ผู้บริจาคใช้ เพราะสะดวกไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งเรื่องของ e-Donation ที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี จึงนับเป็นวิธีที่ง่าย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเมื่อการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์เป็นที่นิยม สิ่งสำคัญที่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ต้องเร่งพัฒนา นั่นคือการสร้างคอนเทนต์อย่างไร เพื่อดึงดูดใจผู้บริจาคให้มีการบริจาคอย่างต่อเนื่อง หรือบริจาคเพิ่มมากขึ้น ปันบุญ โดยทีทีบี จึงจัดสัมมนา “รู้ทันการตลาดยุคดิจิทัล เข้าถึงผู้บริจาครายใหม่ให้โดนใจ” เพื่อแชร์ความรู้ให้กับมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล

Read More