Home > ttb

ปันบุญ โดยทีทีบี เสริมความรู้แก่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล สร้างคอนเทนต์ ให้โดนใจผู้บริจาคยุคดิจิทัล

ปันบุญ โดยทีทีบี เสริมความรู้แก่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล สร้างคอนเทนต์ ให้โดนใจผู้บริจาคยุคดิจิทัล เพื่อการระดมเงินบริจาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปันบุญ โดยทีทีบี สนับสนุนมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลให้ปรับตัวรับยุคดิจิทัล จัดสัมมนา “รู้ทันการตลาดยุคดิจิทัล เข้าถึงผู้บริจาครายใหม่ให้โดนใจ” ให้แก่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล ได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารทางการตลาดยุคดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมฟังประสบการณ์ตรงจากมูลนิธิที่ปรับตัวสู่โลกดิจิทัล เพื่อให้การระดมเงินบริจาคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และองค์กรมูลนิธิเติบโตอย่างยั่งยืน นางพาจนา รุจิเรข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร องค์กรรัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ด้วยรูปแบบของการทำบุญที่ปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล การบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์เป็นตัวเลือกสำคัญที่ผู้บริจาคใช้ เพราะสะดวกไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งเรื่องของ e-Donation ที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี จึงนับเป็นวิธีที่ง่าย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเมื่อการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์เป็นที่นิยม สิ่งสำคัญที่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ต้องเร่งพัฒนา นั่นคือการสร้างคอนเทนต์อย่างไร เพื่อดึงดูดใจผู้บริจาคให้มีการบริจาคอย่างต่อเนื่อง หรือบริจาคเพิ่มมากขึ้น ปันบุญ โดยทีทีบี จึงจัดสัมมนา “รู้ทันการตลาดยุคดิจิทัล เข้าถึงผู้บริจาครายใหม่ให้โดนใจ” เพื่อแชร์ความรู้ให้กับมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล

Read More

เทรนด์รักษ์โลก: โอกาสของธุรกิจเพื่อครองใจผู้บริโภค

ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนกำลังตื่นตัวกับกระแสรักษ์โลกและความยั่งยืน กระแสนี้จะมีผลต่อธุรกิจอย่างไรและจะเป็นเพียงชั่วคราวหรือไม่ finbiz by ttb ได้รวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจว่าธุรกิจควรจะเดินหน้าไปอย่างไรท่ามกลางกระแสรักษ์โลกและความยั่งยืนนี้ กระแสรักษ์โลกถูกกระตุ้นขึ้นมาในช่วงเวลานี้เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ส่วนหนึ่งมาจากสิ่งที่เริ่มเห็นได้ชัด จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของมนุษย์ ขยายไปสู่เหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ภาคธุรกิจต้องตระหนักให้ความสำคัญ ดังนี้ 1. ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เช่น ปัญหา PM2.5 หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการย้ายถิ่นฐานได้ ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และที่อยู่อาศัย รวมทั้งก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม 2. ความกังวลต่ออนาคตของโลก จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น ทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นความเสี่ยงต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มระดับความรุนแรง เช่น ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น อุณหภูมิโลกสูงขึ้น พายุที่รุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความกังวลต่ออนาคตของโลก และความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอนาคต ซึ่งเป็นลูกหลานของคนในยุคปัจจุบัน 3. แรงกดดันจากประชาชน เมื่อประชาชนทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการให้ภาครัฐดำเนินการเพื่อแก้ไข จึงเกิดการเรียกร้องให้นโยบายต่าง ๆ มุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืน สิ่งนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ผลักดันให้ภาครัฐออกนโยบาย

Read More

ttb reserve ต่อยอดความมั่งคั่งลูกค้า Wealth ด้วยโซลูชันทางการเงินครบทุกมิติ

ttb reserve เผยกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจต่อยอดความมั่งคั่งลูกค้า Wealth ด้วยโซลูชันทางการเงินครบทุกมิติ พร้อมเปิดตัว Brand Ambassador มุ่งขยายฐานลูกค้าใหม่ ตั้งเป้า AUM โต 40% ในปีนี้ ttb reserve โดย ทีเอ็มบีธนชาต เปิดแผนกลยุทธ์ธุรกิจเดินหน้านำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ช่วยต่อยอดความมั่งคั่งครบทุกมิติ พร้อมเปิดตัว Brand Ambassador คนแรก “เจี๊ยบ - โสภิตนภา” เจาะกลุ่มนักธุรกิจและครอบครัว วางอนาคตการศึกษาสู่รุ่นลูก ต่อยอดความสำเร็จทางการเงินไม่มีที่สิ้นสุด คาดภายในปีนี้จะมีลูกค้าถือครองบัตรเพิ่มขึ้นเป็น 44,000 ราย มูลค่า AUM กว่า 7 แสนล้านบาท หรือเติบโต 40% นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า สำหรับแผนธุรกิจของ ttb reserve ธนาคารยังคงตอกย้ำความเป็น Total Wealth Solution ที่ไม่ใช่แค่บัตรเครดิต

Read More

finbiz by ttb แนะ 4 ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านที่ SME ต้องรู้…สู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

ในปัจจุบันการทำธุรกิจจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งของธุรกิจและของโลก ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งสร้างแผนสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงเป็นการเตรียมตัวรับกฎหมายต่าง ๆ ที่กำลังจะออกมาเร็ว ๆ นี้ การเปลี่ยนผ่านเพื่อความยั่งยืน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสร้างโอกาสได้ โดยมีงานวิจัยในปี 2022 รองรับว่า 73% ของผู้บริโภคไทยเต็มใจจ่ายเงินเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการจากบริษัทที่ยั่งยืน และ 87% ของนักลงทุนไทยต้องการลงทุนในบริษัทที่มี ESG ดังนั้น SME ควรต้องเริ่มเพื่ออนาคตของธุรกิจและโลก finbiz by ttb จึงขอนำเสนอ 4 ขั้นตอน ที่จะช่วยธุรกิจในการทำแผนเพื่อเปลี่ยนผ่าน (Transition Plan) สู่ความยั่งยืนได้อย่างราบรื่น 1. วิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบัน เริ่มจากจัดเก็บ ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจตัวเอง จากนั้นตรวจสอบการดำเนินงานปัจจุบัน ทบทวนจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ทราบว่าธุรกิจของเราอยู่ในตำแหน่งใด แล้วจึงศึกษาธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีลักษณะใกล้เคียงที่เริ่มลงมือการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) แล้ว รวมถึงประเมินความสามารถของธุรกิจ เช่น วิเคราะห์การใช้พลังงาน แหล่งที่มาของสินค้า และพฤติกรรมของผู้บริโภค 2. กำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้มีแผนการดำเนินงานสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบันแล้ว

Read More

ทีทีบี ชู 4 แผนกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจปี 67 สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสีเขียว

ทีทีบี ชู 4 แผนกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจปี 67 มุ่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า ตอกย้ำการเป็นพันธมิตรเคียงข้างเอสเอ็มอีและลูกค้าธุรกิจ เติบโตอย่างยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เดินหน้าขับเคลื่อน 4 แผนกลยุทธ์สำหรับลูกค้าธุรกิจปี 2567 มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า ทั้งโซลูชันที่ตอบโจทย์ในแต่ละอุตสาหกรรม สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสีเขียว ยกระดับดิจิทัลโชลูชันในทุกธุรกรรมของธุรกิจ และมอบโซลูชันบริหารความเสี่ยงที่ครบครันสำหรับผู้นำเข้าส่งออก พร้อมเป็นพันธมิตรให้เอสเอ็มอีและลูกค้าธุรกิจ เติบโตอย่างยั่งยืน นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ทีทีบีมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่เอสเอ็มอีและลูกค้าธุรกิจให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในทุกด้าน ด้วยแนวคิดการมองลูกค้าเป็น 360 องศา โดยมี ttb business one ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเชื่อมต่อดิจิทัลโซลูชันทางธุรกิจ สำหรับในปี 2567 นี้ ทีทีบีเดินหน้า LEAD the CHANGE for Financial Well-being of SME and Corporate

Read More

ทีทีบี เผยกลยุทธ์ลูกค้าบุคคลปี 2567 มุ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในทุกมิติ พร้อมยกระดับการบริการด้วยการใช้ Digital & Data Innovation

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เดินหน้าขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ลูกค้าบุคคลปี 2567 มุ่งขยายฐานลูกค้าและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยยกระดับการบริการด้วยการใช้ Digital & Data Innovation ให้เข้าใจลูกค้าได้ในระดับบุคคล เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในทุกมิติ นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ทีทีบีมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งมอบชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะ 4 กลุ่มลูกค้าหลักที่ธนาคารเชี่ยวชาญ ภายใต้แนวคิด Ecosystem Play ได้แก่ กลุ่มคนมีรถ คนมีบ้าน พนักงานเงินเดือน และลูกค้า Wealth โดยมีแอป ttb touch เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเชื่อมต่อโซลูชันและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากพันธมิตรชั้นนำของธนาคาร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินในระดับบุคคล หรือ Segment-of-One ให้กับลูกค้า ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ ลงทุน และประกัน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2567 นี้

Read More

“ทีทีบี” เปิดเกมรุก ส่ง “ทีทีบี โบรกเกอร์” บุกธุรกิจประกันวินาศภัย ตั้งเป้า 5 ปี โต 240%

“ทีทีบี” เปิดเกมรุก ส่ง “ทีทีบี โบรกเกอร์” บุกธุรกิจประกันวินาศภัย ตั้งเป้า 5 ปี โต 240% ปักธงเป็นผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ ทีทีบี ส่ง ทีทีบี โบรกเกอร์ บุกธุรกิจประกันวินาศภัย วางแผนธุรกิจ 5 ปี ดันเบี้ยประกันจาก 3,900 ล้านบาท สู่ 13,200 ล้านบาท เติบโต 240% ชูผลิตภัณฑ์เด่นเน้นประกันภัยรถยนต์ ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีรถให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ตั้งเป้าเป็นผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ด้วยฐานลูกค้าทีทีบีที่มีรถยนต์กว่า 2.4 ล้านราย นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ทีทีบีมีกลยุทธ์ที่จะรุกด้าน Car Ecosystem ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์และครอบคลุมทุกความต้องการของคนมีรถ นำโดย “ทีทีบี ไดรฟ์” (ttb DRIVE)สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถแลกเงิน จำนำทะเบียนรถ และที่ผ่านมาได้เปิดตัว บริการ “มาย

Read More

ชีวิตเหนือระดับ ของ “เจี๊ยบ-โสภิตนภา” กับโซลูชันทางการเงินจาก ttb reserve

ชีวิตที่เหนือระดับ ของ “เจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี” กับโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าด้วยเอกสิทธิ์ขั้นสุดจาก ttb reserve “คุณเจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี” เซเลป ดารานักแสดงสาวมากความสามารถ ซึ่งเราเห็นเธอในหลายบทบาททางการแสดง และปัจจุบันกับบทบาทของนักธุรกิจที่มาพร้อมกับหน้าที่ของคุณแม่ เรียกได้ว่าเธอสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี สำหรับไลฟ์สไตล์และการบริหารถือได้ว่าคุณเจี๊ยบ Born to wealth เลยทีเดียว ซึ่งเน้นการใช้ชีวิตเหนือระดับและสร้างความมั่นคงทางการเงินไปพร้อม ๆ กัน โดยมี ttb reserve บัตรเครดิตใบเดียวที่มีโซลูชันทางการเงินที่สามารถช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิต ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และไลฟ์สไตล์ ที่ต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เปิดชีวิตที่เหนือระดับ ของ “เจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี” อีกด้านหนึ่งของการใช้ชีวิต “เจี๊ยบ-โสภิตนภา เล่าถึงไลฟ์สไตล์ด้านการเงิน การลงทุน และการใช้ชีวิตที่เหนือระดับในแบบของเจี๊ยบว่า “เจี๊ยบเป็นคนที่ทำงานหนักมาตั้งแต่อายุ 19-20 ปี ไม่ได้ใช้เงินของครอบครัวเลย จะเป็นคนชอบเก็บออมโดยหาวิธีออมเงินที่เหมาะสม เช่น พวกบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง หรือพวกลงทุนผ่านกองทุนต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ และก็มีประกันชีวิตที่ซื้อไว้นานแล้ว เพราะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ส่วนเรื่องไลฟ์สไตล์ เจี๊ยบและครอบครัวชอบท่องเที่ยวมาก ตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19

Read More

ทีเอ็มบีธนชาต ประกาศความสำเร็จของ ttb reserve “เราอาจจะมาทีหลัง แต่เราเชื่อว่ามาถูกทาง”

หลังจากเปิดตัวบัตรเครดิต ttb reserve ไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านแล้ว ล่าสุด ทีเอ็มบีธนชาต ออกมาแถลงความสำเร็จของ ttb reserve ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งสูงได้ในทุกมิติ และยังสร้างความแตกต่างจากตลาดได้อย่างน่าสนใจ ฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ttb เปิดเผยว่า ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งสูง หรือ Wealth Customers เพื่อให้ความมั่งคั่งทางการเงินดีขึ้นในทุกมิติ ผ่าน ttb reserve แพลตฟอร์มที่ประสานโซลูชันทางการเงินระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ กับสิทธิประโยชน์ของการถือครองบัตรเครดิต ttb reserve ให้ลูกค้าได้ประโยชน์ที่มากขึ้น ภายใต้คอนเซปต์ “Maximize your infinite wealth for generations” อีกขั้นของโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และไลฟ์สไตล์ พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านผู้ดูแลส่วนบุคคล เพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นได้ไม่มีที่สิ้นสุด “จากการเปิดตัวบัตรเครดิต ttb reserve เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

Read More

ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนี ชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น

ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนีที่ออกโดย ttb อันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Rating AA+ ครั้งแรกกับโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ทีทีบี ที่มีการคุ้มครองเงินต้น 100% เปิดจำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ วันที่ 7 – 13 กันยายน 2566 นี้ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนี (Index Linked Note) ชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100% เป็นอีกทางเลือกของการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และคุ้มครองเงินต้นในเวลาเดียวกัน พร้อมเปิดขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 7 – 13 กันยายน 2566 นี้ นายนาวิน อินทรสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารการลงทุน ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 นี้ ยังคงเคลื่อนไหวทรงตัว แต่หลังจากนี้คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะ China A-Shares นั้น มีความน่าสนใจลงทุนจากปัจจัยเศรษฐกิจจีนที่ยังมีการฟื้นตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน

Read More