Home > มาคราเม่

ภิพัชรา แก้วจินดา ดันแบรนด์แฟชั่น PIPATCHARA จากพลังชุมชน

ภิพัชรา แก้วจินดา ใช้เวลากว่า 5 ปี เปลี่ยน Passion ผลักดันแบรนด์แฟชั่นเครื่องหนังแบรนด์ PIPATCHARA ที่ไม่ใช่แค่ดีไซน์ แต่ตั้งเป้าหมายเป็น Fashion for Community สร้างพลังชุมชนจนต่อยอดสู่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ล่าสุด เธอจับมือกับค่าย สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดตัว INFINITUDE WHITE BALANCE ภายใต้แนวคิดการรีไซเคิลแบบไม่สิ้นสุด ผ่านกระบวนการ redone, re-produce และ recycle จาก “ขยะกำพร้า” หรือขยะที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการรวบรวม คัดแยกใดๆ เลย เป็นขยะที่ไม่มีใครเอา ไม่คุ้มกับการรีไซเคิล ไม่มีคนรับซื้อจนนับวันมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่น ฝาขวดน้ำสีขาว สีฟ้า ฉลากดีไซน์ Toy Story กล่องใส่อาหารต่างๆ “เรานำขยะกำพร้าพวกนี้มาเข้ากระบวนการและปั๊มขึ้นรูปเป็นรูปทรงธรรมชาติจากท้องทะเลอย่างปะการัง  หิน เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและเพิ่มลูกปัดให้มีความสนุกสนานมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นยังเป็นงานฝีมือจากคนในชุมชน เพราะอยากสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้และเติบโตไปด้วยกัน” ภิพัชรา แก้วจินดา หรือคุณเพชร ผู้อำนวยการสร้างสรรค์แบรนด์

Read More