Home > พี่สามล้อวอลล์

ยูนิลีเวอร์ จับมือ พม. เดินหน้าโครงการ “พี่สามล้อวอลล์” สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

ยูนิลีเวอร์ จับมือ พม. เดินหน้าโครงการ “พี่สามล้อวอลล์” เพิ่มตัวแทนส่งความสุข พร้อมสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ยูนิลีเวอร์ องค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน สานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยผ่าน “วอลล์ประเทศไทย” เดินหน้าโครงการ “พี่สามล้อวอลล์” โดยผนึกความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เฟ้นหาคนไทยมาร่วมเป็นตัวแทนส่งความสุขให้กับผู้บริโภคผ่านไอศกรีมวอลล์ ตอกย้ำพันธกิจหลักของแบรนด์ในการสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้คน พร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มเปราะบาง ตั้งเป้า 600 คนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2567 พิธีประกาศความร่วมมือได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี โดยมี นางณัฏฐิณี เนตรอำไพ ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจากกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เข้าร่วมงาน ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอะบิจิต กุลคาลนิ ผู้อำนวยการธุรกิจไอศกรีมประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง

Read More