Home > ยูนิลีเวอร์

ยูนิลีเวอร์ฉลองครบรอบ 80 ปีทำธุรกิจในเมืองไทย

ยูนิลีเวอร์เผยกลยุทธ์พัฒนาตลาด ดันยอดขายปี 2012 โต 13% ปิดยอดขาย 40,000 ล้าน ฉลองครบรอบ 80 ปีทำธุรกิจในเมืองไทย กรุงเทพฯ 11 กุมภาพันธ์ 2556 : กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย ประกาศผลประกอบการปี 2555 ทะลุ 40,000 ล้าน บาท เติบโต 13% จากปี 2554

Read More