Home > ผู้ประสบภัย

ปตท. ส่งหน่วยปฏิบัติการ PTT Group SEALs ลุยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปตท. ส่งหน่วยปฏิบัติการ PTT Group SEALs ใช้ประสบการณ์ช่วยเหลือน้ำท่วมปี 2554 ลุยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เตรียมถุงยังชีพ 10,000 ถุง พร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันที นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง กลุ่ม ปตท. จึงมอบหมายให้ทีมปฏิบัติการชมรม “PTT Group SEALs กลุ่ม ปตท.” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูง จากการไหล่บ่าของมวลน้ำเหนือลงมายังแม่น้ำป่าสัก กลุ่ม ปตท. ได้สนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ รถกู้ภัย เทรลเลอร์บรรทุกเรือ เรือติดเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นอื่น ๆ ให้แก่ทีมปฏิบัติการชมรม “PTT Group SEALs” ที่ได้เข้าปฏิบัติภารกิจในการลงพื้นที่มาตั้งแต่วันที่ 29

Read More