Home > ผลละไม้ ผลละมือ

กลับมาอีกครั้ง งาน “ผลละไม้ ผลละมือ” งานผลไม้ราคาดีที่สุด ส่งตรงจากสวนถึงมือคุณ

กลับมาอีกครั้ง งาน “ผลละไม้ ผลละมือ” งานผลไม้ราคาดีที่สุด ส่งตรงจากสวนถึงมือคุณ จัดโดย เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย กระจายรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ไทย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “ผลละไม้ ผลละมือ” งานผลไม้ประจำปีที่ทุกคนรอคอย ราคาดีที่สุด ส่งตรงจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ให้มีช่องทางกระจายผลผลิตมากขึ้น โดยเปิดพื้นทีลานโปรโมชั่น ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล บางนา เป็นช่องทางจำหน่าย เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งบริการพิเศษ สั่งซื้อผ่านช่องทางLine : @DITTHAIFRUITS บริการส่งตรงถึงหน้าบ้านภายในวันเดียว สามารถเลือกซื้อผลไม้สด คุณภาพดี ส่งตรงจากสวนในราคาย่อมเยา พร้อมช่วยสนับสนุนให้คนไทยช่วยกันบริโภคผลไม้ไทยที่มีรสชาติหวาน อร่อย มากยิ่งขึ้น โดยภายในงาน มีการจำหน่าย

Read More