Home > ปั่นปลูกป่า

ปั่นปลูกป่า ปักหมุดจุดแอ่ว “เมืองพาน จังหวัดเชียงราย” เที่ยวได้ทุกฤดู

ปั่นปลูกป่า ปักหมุดจุดแอ่ว “เมืองพาน จังหวัดเชียงราย” อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมปั่นจักรยานปลูกป่า “คบคนพาน พานพาไป ปั่นปลูกป่า” เปิดประตูการท่องเที่ยว “เมืองพาน เมืองผ่าน ต้องแวะ” สัมผัสวิถีชีวิต ชิมอาหาร ชมศิลป วัฒนธรรมที่น่าสนใจ พร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวปั่นจักรยานในอำเภอพานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง คาดหวังการกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นางสาว วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด เชียงราย เปิดเผยว่า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีภูมิประเทศทิวทัศน์สวยงามมาก โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ สองข้างทางมีทุ่งนาเขียวขจี อีกทั้งเป็นแหล่งผลิต ปลานิล ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และเป็นแหล่งผลิตปลานิลในบ่อดินที่มากที่สุดของประเทศ ที่พักมีบรรยากาศเป็นส่วนตัว และสะดวกสบาย เหมาะสำหรับพักผ่อน การเดินทางไปท่องเที่ยวอำเภอพาน ค่อนข้างสะดวกสบาย ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 46 กิโลเมตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเส้นทางที่ได้รับความนิยมสำหรับการเดินทางไปยังอำเภอเมืองเชียงรายที่อยู่ห่างประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งอำเภอพาน ที่ใคร ๆ

Read More