Home > บุญมา พนธนกรกุล

พีทีที สเตชั่น แจกฟรี! มะม่วงแฟนซี และสับปะรดภูแล รวม 300,000 กิโลกรัม

พีทีที สเตชั่น เปิดพื้นที่ปันสุข เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย แจกฟรี! มะม่วงแฟนซี และสับปะรดภูแล รวม 300,000 กิโลกรัม ระหว่างวันที่ 20 -22 พฤษภาคม นี้ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทวงพาณิชย์ และนายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ร่วมเปิดโครงการพื้นที่ปันสุข ที่ พีทีที สเตชั่น เพื่อเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย ที่ได้รับผลกระทบผลจากชะลอตัวของการรับซื้อผลผลิต ส่งผลต่อการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดและเสถียรภาพทางด้านราคา โดย โออาร์ รับซื้อผลผลิตมะม่วงแฟนซี และสับปะรดภูแล จากเกษตกรในภาคเหนือ รวมกว่า 300,000 กิโลกรัม นำมาจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าผู้เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 300 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับฟรีมะม่วงแฟนซี หรือสับปะรดภูแล จำนวน 1 ถุง

Read More

พีทีที สเตชั่น ชวนบริจาคขวด PET เพื่อผลิตชุด PPE ในโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ”

พีทีที สเตชั่น เชิญชวนร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติก PET เพื่อผลิตเป็นชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” เปิดพื้นที่ตั้งตู้พลาสติก (คืน) สุข หรือ Plastic Drop Point ที่ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมโครงการ เพื่อรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส (PET) เพื่อผลิตเป็นชุด PPE ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรด่านหน้า นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า พีทีที สเตชั่น ได้ร่วมสนับสนุน “โครงการ แยกขวด ช่วยหมอ” เชิญชวนให้ผู้บริโภคนำขวดพลาสติก PET หรือขวดพลาสติกใสใช้แล้วมาส่งที่ ตู้พลาสติก (คืน)สุข (Plastic Drop Point) ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมโครงการ เพื่อนำไปผลิตเป็นชุด PPE เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยปัจจุบันได้เปิดพื้นที่ตั้ง ตู้พลาสติก (คืน) สุข ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั้งสิ้น 19 สาขา ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ “YOUเทิร์น PLATFORM by GC” แพลตฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรของ บริษัท พีทีที โกลบอล

Read More