Home > Plastic Drop Point

พีทีที สเตชั่น ชวนบริจาคขวด PET เพื่อผลิตชุด PPE ในโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ”

พีทีที สเตชั่น เชิญชวนร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติก PET เพื่อผลิตเป็นชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” เปิดพื้นที่ตั้งตู้พลาสติก (คืน) สุข หรือ Plastic Drop Point ที่ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมโครงการ เพื่อรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส (PET) เพื่อผลิตเป็นชุด PPE ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรด่านหน้า นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า พีทีที สเตชั่น ได้ร่วมสนับสนุน “โครงการ แยกขวด ช่วยหมอ” เชิญชวนให้ผู้บริโภคนำขวดพลาสติก PET หรือขวดพลาสติกใสใช้แล้วมาส่งที่ ตู้พลาสติก (คืน)สุข (Plastic Drop Point) ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมโครงการ เพื่อนำไปผลิตเป็นชุด PPE เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยปัจจุบันได้เปิดพื้นที่ตั้ง ตู้พลาสติก (คืน) สุข ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั้งสิ้น 19 สาขา ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ “YOUเทิร์น PLATFORM by GC” แพลตฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรของ บริษัท พีทีที โกลบอล

Read More