Home > บี.กริม เทคโนโลยี

บี.กริม เทคโนโลยี ร่วมกับ Rutronik จัดงานสัมมนาเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ในงาน The 3ʳᵈ International Conference Automotive Charging & Battery ASEAN

บี.กริม เทคโนโลยี ร่วมกับ Rutronik จัดงานสัมมนาเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า มุ่งสนับสนุนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์ โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในงาน The 3ʳᵈ International Conference Automotive Charging & Battery ASEAN บี.กริม เทคโนโลยี ผู้ให้บริการโซลูชันเพื่อการประหยัดพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ร่วมกับ Rutronik ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และที่ปรึกษาด้านชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของยุโรป จัดงาน The 3ʳᵈ International Conference Automotive Charging & Battery ASEAN ซึ่งงานนี้นับเป็นครั้งที่ 3 และถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย งาน The 3ʳᵈ International Conference Automotive Charging & Battery ASEAN จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในภูมิภาคอาเซียน และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดังกล่าว งานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมยานยนต์และระบบไฟฟ้าทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและอัพเดทแนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จ

Read More