Home > บีกริม

BGRIM ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE Global Index ประเภท Asia Pacific Ex Japan Ex China Large Cap

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’ ได้รับการคัดเลือกจากฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ให้เข้าสู่ดัชนีรายชื่อหุ้นที่ถูกคัดเลือกในการคำนวณดัชนีชุด FTSE Global Equity Index Series Asia Pacific Ex Japan Ex China September 2020 ประเภท Large Cap Index โดยจะมีผลในวันที่ 18 กันยายน 2563 นี้ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ เปิดเผยว่า การที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับคัดเลือกในการคำนวณดัชนีจากประเภท Mid Cap ไปเข้าสู่การคำนวณประเภท Large Cap ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัททั้งในด้านผลประกอบการและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

Read More

BGRIM ลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ 100 ไร่ สร้างโรงไฟฟ้าไฮบริด สนามบินอู่ตะเภา

พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’ ซึ่งผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมกา นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ และนางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้มีการลงนามสัญญาร่วมลงทุนไปเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักของ อีอีซี เพื่อยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3

Read More