Home > บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP)

LPN คุมเข้มความปลอดภัยทุกโครงการ จากโควิด-19 ผ่านการทำงานอย่างบูรณาการของทุกบริษัทในเครือ

LPN คุมเข้มความปลอดภัยทุกโครงการ จากโควิด-19 ผ่านการทำงานอย่างบูรณาการของทุกบริษัทในเครือ และคณะกรรมการนิติฯ LPN ประกาศยกระดับการป้องกันไวรัสโควิด-19 สูงสุด เข้มมาตรการคัดกรองผู้เข้า-ออกอาคาร การให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง พร้อมเตรียมอุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ บูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกบริษัทในเครือ และจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยไวรัสโควิด-19 เป็นการชั่วคราว นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านแนวราบเกือบ 150 โครงการ (รวมโครงการที่ LPP บริษัทในเครือได้ขยายงานบริหารจัดการไปยังโครงการภายนอกด้วย) โดยร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดทุกโครงการ ประกาศยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงสุด สั่งการทุกบริษัทในเครือ L.P.N.Development Group ทั้งบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) ผู้บริหารจัดการหลังลูกค้าเข้าอยู่อาศัยในทุกโครงการที่พัฒนาและโครงการของบริษัทภายนอกด้วย รวมถึงบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) ผู้บริหารจัดการด้านการดูแลรักษาความสะอาดในทุกโครงการ รวมถึงผู้ที่ดูแลสำนักงานขายทุกโครงการ ให้เข้มงวดและดำเนินมาตรการป้องกันสูงสุดทั้งการเฝ้าระวัง การป้องกัน

Read More

LPP ขานรับนโยบาย “Year of Proficiency” ของ LPN Group รุกตลาด Blue Ocean

LPP ขานรับนโยบาย “Year of Proficiency” ของ LPN Group รุกตลาด Blue Ocean บริหาร 2 อาคารชุดหรู Triple Y Residence@Samyan Mitrtown และ Grand Florida พัทยา LPP สบช่องว่างตลาดบริหารจัดการอาคารชุดระดับบน จัดตั้งทีม “Prestige Management by LPP” รองรับงานบริหารอาคารชุดพรีเมียมสำหรับอาคารภายนอกที่ไม่ใช่ “Lumpini” ตั้งเป้าปี 2563 บริหาร 7 โครงการ มูลค่า 30 ล้าน Q1/63 ประเดิมแล้ว 2 โครงการหรู Triple Y Residence @Samyan Mitrtown และ Grand Florida

Read More