Home > นมข้าวโอ๊ต

เปิดโมเดลธุรกิจ Oatside นมข้าวโอ๊ต สตาร์ทอัปสิงคโปร์

สถานการณ์เศรษฐกิจของสิงคโปรที่เปิดเผยโดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ ระบุว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์มีการขยายตัว 2.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาส 1/2567 โดยขยายตัวเร็วกว่าในไตรมาส 4/2566 ที่ขยายตัว 2.2 เปอร์เซ็นต์ โดยภาคการผลิตขยายตัว 0.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี ในไตรมาสแรกชะลอตัวลงหลังจากขยายตัว 1.4 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาส 4/2566 โดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระบุว่า การขยายตัวของภาคการผลิตอยู่ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ วิศวกรรมความแม่นยำ และวิศวกรรมการขนส่ง ซึ่งได้ชดเชยการหดตัวของผลผลิตในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชีวการแพทย์ และกลุ่มการผลิตทั่วไป ในขณะที่ภาคการก่อสร้างขยายตัว 4.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาส 1/2567 โดยได้รับสนับสนุนจากผลผลิตการก่อสร้างสาธารณะ ส่วนภาคบริการขยายตัว 3.2 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสแรก เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2566 ที่ขยายตัว 2.2 เปอร์เซ็นต์ ที่น่าสนใจ คือ สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีความพร้อมด้านระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัปในอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับ 7 จาก 100

Read More