Home > นพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล

เปิดวิสัยทัศน์บิ๊กบอส “เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ” กับหลักการบริหารงานที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

นพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท รพ.เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ เปิดใจถึงสูตรสำเร็จการบริหารโรงพยาบาลสู่การพัฒนาศักยภาพทีมแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย “ถ้าพูดถึงโรงพยาบาลเอสฯ ผมว่านิยามคือ เรามีเทคโนโลยีในการรักษาที่ดีที่สุด และมีทีมแพทย์ที่รักษาในแนวทางเดียวกัน มีเทคนิคการรักษาที่เหมือนกัน คุณภาพการรักษาที่ใกล้เคียงกัน ผมว่าเราเน้นการรักษาที่เป็นทีม เพราะฉะนั้นหากท่านเจอกับแพทย์ท่านใด ก็จะเหมือนกับได้รับการรักษาที่ได้คุณภาพเท่าเทียมกันทุกคน เพราะนี่คือปรัชญาหลักของโรงพยาบาล” นี่คือสิ่งที่ นพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้เผยถึงโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาทแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เมื่อถามว่าเหตุใดโรงพยาบาลเอส สไปน์ ถึงเป็นโรงพยาบาลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ในระยะเวลาไม่ถึง 1 ทศวรรษ ในเรื่องนี้ นพ.ดิตถพงษ์ เผยว่า โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ใช้การรักษาแบบ Minimally Invasive Spine Surgery หรือ MIS Spine แบบครบวงจร เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและกลัวการผ่าตัด ทำให้การผ่าตัดแผลใหญ่กลายเป็นแผลเล็ก แต่ได้ผลลัพธ์การรักษาที่เท่ากัน ปลอดภัยกว่าเดิม

Read More

“รพ.เอส” ขานรับนโยบายรัฐดันไทยเป็น Medical Hub เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับชาวต่างชาติ

รพ.เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ขานรับนโยบายรัฐบาล ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมความพร้อมทุกด้านรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทย ตามที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth) และผลักดันการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ (S-curve) โดยการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) และเพิ่มเติมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการทางด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน สำหรับประเทศไทย มีโรงพยาบาลเฉพาะทางเกิดขึ้นมากมายโดยมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการและทำการรักษากันอย่างต่อเนื่อง เหตุผลหลักคือ ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าต่างประเทศ ความเชี่ยวชาญและความชำนาญของแพทย์ และที่สำคัญคือการบริการ ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเราคือ Land of smile อีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาตินั่นก็คือ โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังแห่งเดียวและแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีจุดแข็งที่เด่นชัดคือ การมีทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางโรคปวดที่เกิดจากกระดูกสันหลังและระบบประสาทที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทำให้รู้ลึก รู้จริง

Read More