Home > นกพิราบแข่งนานาชาติพัทยา

นกพิราบจากสหรัฐอเมริกา สุดแกร่งโฉบเข้าเส้นชัย คว้าแชมป์การแข่งขัน “นกพิราบแข่งนานาชาติพัทยา ครั้งที่ 7”

นกพิราบจากสหรัฐอเมริกา สุดแกร่งโฉบเข้าเส้นชัย คว้าแชมป์การแข่งขัน “นกพิราบแข่งนานาชาติพัทยา ครั้งที่ 7” รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัล 6 ล้านบาท จากรางวัลรวมกว่า 56.6 ล้านบาท ปีนี้ทุบสถิติมีนกพิราบเข้าแข่งกว่า 9,462 ตัว จาก 50 ประเทศทั่วโลก พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรซ (PIPR) ผนึกกำลังเมืองพัทยาและกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติพัทยา ครั้งที่ 7 (The 7th Pattaya International Pigeon Race) ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลรวม 56.6 ล้านบาท โดยในครั้งนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระยะทาง 530 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และเข้าเส้นชัยที่ พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น

Read More