Home > ทาสหมา

Kantar เผยเทรนด์ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง “ทาสแมว” โตเร็วกว่า “ทาสหมา”

Kantar บริษัทวิจัยชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก เปิดรายงาน Kantar: Thailand Pet Food Market Trends โดย Kantar สังเกตตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมานานกว่าทศวรรษ พบว่าตลาดเติบโตอย่างแข็งแกร่งในหลายมิติ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผู้ซื้อมากขึ้นและผู้เล่นที่มากขึ้น สิ่งนี้ได้รับแรงหนุนจากเทรนด์ที่เรียกว่า “Pet Humanization” โดยที่ผู้คนในปัจจุบันมักจะมีลูกน้อยลงและแทนที่โดยการมีสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขหรือแมว ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยที่อัตราการเกิดลดลงแต่ยังเกิดขึ้นทั่วโลก Pet Humanization คือการที่เจ้าของถือว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเป็นสมาชิกภายในครอบครัว ครัวเรือนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างคล้ายกับครัวเรือนที่มีเด็ก โดยซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพราะต้องการเลี้ยงพวกเขาให้ดี สิ่งนี้ทําให้ภาคอาหารสัตว์เลี้ยงมีโอกาสในการขยายตัวจากเทรนด์ที่เกิดขึ้นสําหรับแบรนด์ใหญ่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ทําไมผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารควรมุ่งเน้นไปที่ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง? แน่นอนพวกเขามีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอยู่แล้ว พวกเขายังมีผลพลอยได้จากการผลิตอาหารมนุษย์ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้สําหรับอาหารสัตว์เลี้ยง อีกมุมคือการสนับสนุนด้านความยั่งยืนเช่น การลดปริมาณขยะอาหาร เพื่อให้เข้าใจถึงภูมิทัศน์ของตลาดและโอกาสที่แบรนด์ต่างๆ จะเข้าสู่ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาคําถามสําคัญสี่ข้อ ใครคือผู้ซื้อ โอกาสทางการตลาดเป็นอย่างไร ผู้บริโภคกำลังซื้ออะไร และพวกเขาซื้อที่ไหน Kantar เผย 4 เทรนด์ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง 1. ครัวเรือนที่มีแมวเติบโตเร็วกว่าครัวเรือนที่มีสุนัข จากข้อมูลของ Kantar Worldpanel ในประเทศไทย ที่ได้รวบรวมโปรไฟล์ของแต่ละครัวเรือนรวมไปถึงจํานวนสมาชิก รายได้ครัวเรือน การเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง และไม่ว่าจะมีแมวหรือสุนัขหรือทั้งสองอย่าง พบว่าจํานวนครัวเรือนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น หากเทียบไตรมาสที่ 3 ของปี

Read More